Pre-Intermediate Kazakh курсы -  бұл элементарлық деңгейден кейінгі және орта деңгейге дейінгі аралық курс.

Бұл курстың бағдарламасы силлабуста ұсынылған.